Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Adres Zsz

Sienkiewicza 6
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz

614263153
Regon 63982487000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz mieści się w miejscowości Gniezno pod adresem Sienkiewicza 6. Nr tel. do szkoły zawodowej to 614263153. Nr faksu: 614263153. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem http://zsp-nr3.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63982487000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 373, z czego 157 to słuchaczki, a 216 stanowili kursanci. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa