Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Cieszkowskiego 17
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

614265637
Regon 63983764800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Cieszkowskiego 17. Telefon do szkoły to 614265637. Numer fax: 614265637. ZSZ znajduje się na terenie gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zsp2.gniezno.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 63983764800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 326, z czego 1 stanowiły słuchaczki, a 325 to uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa