Przedszkole Nr 301 "zaczarowany świat"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"

Adres Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"

Staffa 7 b
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-891
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"

228353873
Regon 01252457300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 301 "zaczarowany świat" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Staffa 7 b. Numer telefonu do przedszkola to 228353873. Nr faksu: 228353873. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkole301.waw.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01252457300000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 128, z czego 59 to dziewczynki, a 69 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa