Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31

os. Sportowe 28
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-966
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31

126443417
Strona
Regon 35652230000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31 mieści się w miejscowości Kraków pod adresem os. Sportowe 28. Nr tel. do szkoły zawodowej to 126443417. Numer fax: 126443417. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy ZSZ znajdziemy pod adresem zss14.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 35652230000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 135, z czego 62 to uczennice, a 73 stanowili uczniowie. Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa