Technikum Dzienne


Najważniejsze informacje - Technikum Dzienne

Adres Technikum Dzienne

os.Złotej Jesieni 2
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-826
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Dzienne

126483680
Strona
Regon 27783965300102
Organ prowadzący ArcelorMittal Poland S.A.

Technikum Dzienne znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem os.Złotej Jesieni 2. Numer telefonu do szkoły to 126483680. Numer faksu: 124250417. Technikum działa na terytorium gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Serwis www szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.zszhs.krakow.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27783965300102. Instytucja rejestracyjna dla Technikum Dzienne to miasto na prawach powiatu.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 398, z czego 129 to słuchaczki, a 269 stanowili kursanci. Powiat kraków ma zarejestrowane 52 szkoły techniczne, a województwo małopolskie - 246. Na 11718 uczniów w powiecie przypada 52 innych techników (225,35 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Mapa