Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Osiedle Szkolne 26
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-977
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

126445950
Strona
Regon 35675584300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 mieści się w miejscowości Kraków pod adresem Osiedle Szkolne 26. Numer tel. do szkoły zawodowej to 126445950. Numer faksu: 126441684. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ można znaleźć pod adresem www.elektryk2.neostrada.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 35675584300000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa