Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28

Patron JAN MATEJKO

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28

OS.SZKOLNE 21
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-977
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28

126445166
Strona
Regon 35672737300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28 znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem OS.SZKOLNE 21. Numer tel. do szkoły to 126445166. Faks: 124258535. ZSZ działa na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.cku.krakow.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 35672737300000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 22, z czego 6 to słuchaczki, a 16 to słuchacze. Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa