Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego


Najważniejsze informacje - Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego

Patron JAN MATEJKO

Adres Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego

OS.SZKOLNE 21
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-977
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego

126445166
Strona
Regon 35672742700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego mieści się w miejscowości Kraków pod adresem OS.SZKOLNE 21. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 126445166. Numer faksu: 124258535. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.cku.krakow.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 35672742700000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa