Lo


Najważniejsze informacje - Lo

Adres Lo

os.Złotej Jesieni 2
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-826
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Lo

126483680
Strona
Regon 27783965300070
Organ prowadzący Arcelor Mittal Poland S.A.

Lo znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem os.Złotej Jesieni 2. Telefon do szkoły to 126483680. Fax: 124250417. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.szshs.krakow.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 27783965300070. Organ rejestracyjny dla Lo to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość licealistów pobierających edukację w placówce była równa 56, z czego 28 stanowiły uczennice, a 28 to wychowankowie. Powiat kraków ma zarejestrowane 115 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 16659 uczniów w powiecie przypada 115 innych placówek licealnych (144,86 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Mapa