Xviii Liceum Ogólnoktszałcące


Najważniejsze informacje - Xviii Liceum Ogólnoktszałcące

Patron Jędrzej Śniadecki

Adres Xviii Liceum Ogólnoktszałcące

Perla 11
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 94-203
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xviii Liceum Ogólnoktszałcące

426339323
Strona
Regon 47291182000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xviii Liceum Ogólnoktszałcące mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Perla 11. Numer telefonu do liceum to 426339323. Numer faksu: 426339323. Liceum mieści się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.liceum18lodz.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47291182000000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 337, z czego 208 to uczennice, a 129 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,92. Powiat łódź ma zarejestrowane 111 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 12594 uczniów w powiecie przypada 111 innych jednostek licealnych (113,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 89,52 (40552 wychowanków w wieku licealnym na 453 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 4 47,50 % -
język polski pisemny podstawowy 104 47,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 26 49,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 104 56,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 74 59,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 47,50 % 23 (z 29) 23 (z 29) 23 (z 29) 86 (z 116)
język polski pisemny podstawowy 47,70 % 52 (z 89) 52 (z 89) 52 (z 89) 197 (z 365)
język niemiecki pisemny podstawowy 49,90 % 30 (z 54) 30 (z 54) 30 (z 54) 111 (z 236)
matematyka pisemny podstawowy 56,10 % 26 (z 89) 26 (z 89) 26 (z 89) 90 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 59,70 % 52 (z 88) 52 (z 88) 52 (z 88) 154 (z 353)

Mapa