Szkoła Podstawowa Nr279


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr279

Patron im. Batalionów AK "Gustaw" I "Harnaś"

Adres Szkoła Podstawowa Nr279

Cyrklowa 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-044
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr279

228103544
Regon 00080138400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr279 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Cyrklowa 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 228103544. Faks: 228103544. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej znajdziemy pod adresem sp279.edupage.org. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00080138400000.

Szkoła Podstawowa Nr279 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 534, z czego 278 to dziewczynki, a 256 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 55 nauczycieli, z czego 44 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa