X Liceum Ogólnokształcące Im. I. J. Paderewskiego W Katowicach


Najważniejsze informacje - X Liceum Ogólnokształcące Im. I. J. Paderewskiego W Katowicach

Patron Ignacy Jan Paderewski

Adres X Liceum Ogólnokształcące Im. I. J. Paderewskiego W Katowicach

K. Miarki 6
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-224
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon X Liceum Ogólnokształcące Im. I. J. Paderewskiego W Katowicach

322597759
Strona
Regon 00072250300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

X Liceum Ogólnokształcące Im. I. J. Paderewskiego W Katowicach mieści się w miejscowości Katowice pod adresem K. Miarki 6. Numer tel. do liceum to 322597759. Numer fax: 322597759. Liceum ma lokalizację na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www liceum można znaleźć pod adresem www.xlo.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00072250300000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 484, z czego 310 stanowiły licealistki, a 174 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,64. Powiat katowice ma zarejestrowane 49 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 5457 uczniów w powiecie przypada 49 innych liceów (111,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Katowice: 135
  • w gminie Katowice: 135
  • powiat Katowice: 135
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 158 59,80 % -
język polski ustny podstawowy 158 94,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 158 66,80 % -
język angielski ustny podstawowy 150 80,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 150 84,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 59,80 % 9 (z 50) 9 (z 50) 9 (z 50) 105 (z 644)
język polski ustny podstawowy 94,00 % 3 (z 50) 3 (z 50) 3 (z 50) 10 (z 641)
matematyka pisemny podstawowy 66,80 % 8 (z 50) 8 (z 50) 8 (z 50) 91 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 80,90 % 12 (z 53) 11 (z 53) 11 (z 53) 58 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 84,40 % 10 (z 53) 10 (z 53) 10 (z 53) 62 (z 652)

Mapa