Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki

Adres Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki

Nowokościelna 58
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki

533886668
Regon 24188361300000
Organ prowadzący Przedszkole Nipubliczne Przybyła, Rauer S.J.

Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Nowokościelna 58. Numer tel. do przedszkola to 533886668. Przedszkole działa na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.kolorowekredki.net. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 24188361300000. Jednostka rejestrująca dla Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa