Przedszkole Nr 10


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 10

Adres Przedszkole Nr 10

Braterska 7
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 10

322274237
Strona
Regon 27151015900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 10 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Braterska 7. Numer tel. do przedszkola to 322274237. Numer faksu: 322274237. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem przedszkole10tychy.alpha.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27151015900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 150, z czego 68 to dziewczynki, a 82 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,4. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa