Przedszkole Nr 11 Im. Jana Brzechwy


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 11 Im. Jana Brzechwy

Patron Jan Brzechwa

Adres Przedszkole Nr 11 Im. Jana Brzechwy

Bukowa 29
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 11 Im. Jana Brzechwy

322273855
Strona
Regon 27151016500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 11 Im. Jana Brzechwy znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Bukowa 29. Numer telefonu do przedszkola to 322273855. Nr fax: 322273855. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole11.tychy.edu.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27151016500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 100, z czego 53 to uczennice, a 47 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa