Prywatne Gimnazjum "art"


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum "Art"

Adres Prywatne Gimnazjum "Art"

Plac Wolności 3
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum "Art"

322277482
Strona
Regon 27670726300030
Organ prowadzący INTEGRA 2000

Prywatne Gimnazjum "art" znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Plac Wolności 3. Numer tel. do gimnazjum to 322277482. Faks: 322277482. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.art.tychy.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27670726300030. Instytucja rejestrująca] dla Prywatne Gimnazjum "art" to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (197,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.950.060.06
20067.440.030.03
200712.111.621.62
200810.24-0.5-0.5
20097.350.630.63
20108.091.641.64
201112.260.390.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.390.70.7
200614.190.960.96
20078.530.850.85
20087.091.321.32
200911.181.851.85
201016.471.341.34
201113.82-0.25-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa