2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Patron Paweł Jasieniaca

Adres 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-643
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

228251199
Strona
Regon 01020354000032
Organ prowadzący Samodzielne Koło Terenowe nr 144 STO

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Nowowiejska 5. Nr tel. do szkoły to 228251199. Nr fax: 228257819. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.2slo.waw.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01020354000032. Organ rejestracyjny dla 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 44 73,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 44 90,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 44 97,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 73,90 % 2 (z 238) 2 (z 238) 2 (z 238) 4 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 90,80 % 11 (z 238) 11 (z 238) 11 (z 238) 11 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 97,90 % 4 (z 234) 4 (z 234) 4 (z 234) 5 (z 767)

Mapa