Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 W Płocku


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 W Płocku

Patron Ksiądz Jan Twardowski

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 W Płocku

Harcerza Antolka Gradowskiego 24
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 W Płocku

243647014
Regon 00070504800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Harcerza Antolka Gradowskiego 24. Telefon do placówki to 243647014. Nr faksu: 243647019. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www placówki można odwiedzić pod adresem http://plock_sosw_nr_1.w.interia.pl/. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00070504800000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 78 nauczycieli, z czego 64 na cały etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 2,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,57. Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa