Technikum Zawodowe Nr 8 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Nr 8 W Białymstoku

Adres Technikum Zawodowe Nr 8 W Białymstoku

Antoniuk Fabryczny 1
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-762
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Zawodowe Nr 8 W Białymstoku

856511795
Strona
Regon 05220230600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Zawodowe Nr 8 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Antoniuk Fabryczny 1. Numer telefonu do szkoły to 856511795. Fax: 856647433. Szkoła średnia techniczna znajduje się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem 10lo.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 05220230600000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 25, z czego 15 stanowiły słuchaczki, a 10 to uczniowie. W technikum pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 0,32 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat białystok ma zarejestrowane 24 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 6153 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół średnich technicznych (256,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 168,32 (18684 uczniów na 111 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa