Szkoła Podstawowa Nr 37 Im. Kazimierza Górskiego W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 37 Im. Kazimierza Górskiego W Białymstoku

Patron Kazimierz Górski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 37 Im. Kazimierza Górskiego W Białymstoku

Jaworowa 8
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-808
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 37 Im. Kazimierza Górskiego W Białymstoku

856543987
Strona
Regon 00107505200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 37 Im. Kazimierza Górskiego W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Jaworowa 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 856543987. Numer faksu: 856541289. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sp37.bialystok.prv.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00107505200000.

Szkoła Podstawowa Nr 37 Im. Kazimierza Górskiego W Białymstoku przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 380, z czego 161 to dziewczynki, a 219 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 21 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,33. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa