Szkoła Podstawowa Nr 47 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 47 W Białymstoku

Patron Jan Klemens Branicki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 47 W Białymstoku

Palmowa 28
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-795
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 47 W Białymstoku

856534378
Strona
Regon 05001216800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 47 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Palmowa 28. Nr tel. do szkoły to 856534378. Nr faksu: 856531981. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.smt.pl/sp47bial. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 05001216800000.

Szkoła Podstawowa Nr 47 W Białymstoku edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 877, z czego 457 to uczennice, a 420 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 103 nauczycieli, z czego 95 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11,88. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa