Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Adres Technikum Uzupełniające

Reymonta 19
Miejscowość Tuchów
Kod pocztowy 33-170
Gmina Tuchów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 85262372100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające znajduje się w miejscowości Tuchów pod adresem Reymonta 19. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Tuchów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85262372100000.

Wychowanek technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 35, z czego 15 stanowiły słuchaczki, a 20 stanowili kursanci. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (174,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 wychowanków na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 1 3,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 20,70 % -
język polski ustny podstawowy 1 5,00 % -
język polski pisemny podstawowy 1 20,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 1 18,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 3,30 % 3 (z 4) 3 (z 4) 12 (z 13) 279 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 20,70 % 3 (z 4) 3 (z 4) 12 (z 13) 280 (z 281)
język polski ustny podstawowy 5,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 16 (z 17) 446 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 20,30 % 4 (z 5) 4 (z 5) 16 (z 17) 447 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 18,40 % 4 (z 5) 4 (z 5) 15 (z 17) 431 (z 448)

Mapa