Technikum Uzupełnające W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Kłodawie


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełnające W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Kłodawie

Adres Technikum Uzupełnające W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Kłodawie

Adama Mickiewicza 4
Miejscowość Kłodawa
Kod pocztowy 62-650
Gmina Kłodawa
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełnające W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Kłodawie

632730263
Regon 30151138300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełnające W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Kłodawie znajduje się w miejscowości Kłodawa pod adresem Adama Mickiewicza 4. Numer telefonu do szkoły to 632730263. Nr faksu: 632730539. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Kłodawa, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technikum można odwiedzić pod adresem www.zspklodawa.org. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 30151138300000.

Kursant szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 95, z czego 34 stanowiły słuchaczki, a 61 to uczniowie. Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (90,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Mapa