C.k.u.-technik.uzupeniaj.po Z.s.z


Najważniejsze informacje - C.k.u.-Technik.uzupeniaj.po Z.s.z

Patron im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Adres C.k.u.-Technik.uzupeniaj.po Z.s.z

Zbylitowska 9
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-101
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon C.k.u.-Technik.uzupeniaj.po Z.s.z

146330124
Strona
Regon 85263412700003
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

C.k.u.-technik.uzupeniaj.po Z.s.z znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Zbylitowska 9. Numer tel. do szkoły to 146330124. Fax: 146330124. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.cku.tarnow.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85263412700003.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 27, z czego 19 to uczennice, a 8 to słuchacze. Powiat tarnów ma zarejestrowane 14 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 4099 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół średnich technicznych (292,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Mapa