Niepubliczne Technikum Zawodowe W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Zawodowe W Tarnowie

Adres Niepubliczne Technikum Zawodowe W Tarnowie

Plac Dworcowy 5A
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 00110523800086
Organ prowadzący Izba Rzemieślnicza w Tarnowie

Niepubliczne Technikum Zawodowe W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Plac Dworcowy 5A. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest związek rzemiosła polskiego. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 00110523800086. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Technikum Zawodowe W Tarnowie to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 14 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 4099 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół średnich o profilu technicznym (292,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Mapa