Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Miłośników Ziemi śląskiej W świętochłowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Miłośników Ziemi Śląskiej W Świętochłowicach

Patron Miłośnicy Ziemi Śląskiej

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Miłośników Ziemi Śląskiej W Świętochłowicach

Zubrzyckiego 38
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-605
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Miłośników Ziemi Śląskiej W Świętochłowicach

322456711
Regon 00072528100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Miłośników Ziemi śląskiej W świętochłowicach znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Zubrzyckiego 38. Nr tel. do szkoły to 322456711. Nr faksu: 322456711. Instytucja szkolna mieści się na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem sp1.swietochlowice.org. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072528100000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Miłośników Ziemi śląskiej W świętochłowicach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 602, z czego 321 to dziewczynki, a 281 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 46 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,67. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 8 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 2711 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół podstawowych (338,88 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa