Szkoła Podstawowa Nr 19


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 19

Patron BOLESLAW CHROBRY

Adres Szkoła Podstawowa Nr 19

BOLESŁAWA CHROBREGO 4
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-605
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 19

322452772
Regon 00072532900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 19 znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem BOLESŁAWA CHROBREGO 4. Nr tel. do szkoły to 322452772. Numer faksu: 322452772. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072532900000.

Szkoła Podstawowa Nr 19 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 385, z czego 190 to dziewczynki, a 195 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 29 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,07. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 8 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 2711 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół podstawowych (338,88 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Świętochłowice: 19
  • w gminie Świętochłowice: 19
  • powiat Świętochłowice: 19
  • województwo śląskie: 2020

Mapa