Technikum Nr 6


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 6

Adres Technikum Nr 6

Wodna 11-13
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 25153790300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 6 mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Wodna 11-13. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terytorium gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25153790300000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce to 502, z czego 361 stanowiły kursantki, a 141 to uczniowie. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich technicznych (182,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 98 50,82 % 89,80 %
język angielski ustny 72 44,60 % 90,28 %
język angielski pisemny rozszerzony 4 50,25 % -
język angielski pisemny podstawowy 73 60,89 % 95,83 %
język polski pisemny podstawowy 98 51,81 % 94,90 %
język polski pisemny rozszerzony 1 50,00 % -
język polski ustny 96 70,42 % 96,88 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 50,82 % 19 (z 28) 19 (z 28) 19 (z 28) 313 (z 455)
język angielski ustny 44,60 % 19 (z 26) 19 (z 26) 19 (z 26) 323 (z 405)
język angielski pisemny rozszerzony 50,25 % 13 (z 14) 13 (z 14) 13 (z 14) 203 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 60,89 % 16 (z 26) 16 (z 26) 16 (z 26) 255 (z 409)
język polski pisemny podstawowy 51,81 % 20 (z 30) 20 (z 30) 20 (z 30) 393 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 50,00 % 12 (z 16) 12 (z 16) 12 (z 16) 123 (z 200)
język polski ustny 70,42 % 18 (z 30) 18 (z 30) 18 (z 30) 205 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa