Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne Im. św. Józefa


Najważniejsze informacje - Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne Im. Św. Józefa

Patron św. Józef

Adres Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne Im. Św. Józefa

Poznańska 26
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne Im. Św. Józefa

627675087
Regon 04000083600046
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne Im. św. Józefa znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Poznańska 26. Numer tel. do szkoły to 627675087. Nr fax: 627675087. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 04000083600046. Instytucja rejestrująca] dla Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne Im. św. Józefa to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich o profilu technicznym (182,33 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Mapa