Technikum Specjalne Nr 5 Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu


Najważniejsze informacje - Technikum Specjalne Nr 5 Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu

Adres Technikum Specjalne Nr 5 Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu

Augustyna Kordeckiego 19
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Specjalne Nr 5 Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu

625023555
Strona
Regon 30171301700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Specjalne Nr 5 Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Augustyna Kordeckiego 19. Numer telefonu do technikum to 625023555. Faks: 625023267. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.os-w.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 30171301700000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 18, z czego 8 stanowiły uczennice, a 10 stanowili kursanci. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich technicznych (182,33 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Mapa