Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Patron im. ks.Józefa Sieradzana

Adres Technikum Nr 4

Częstochowska 99
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

627533950
Strona
Regon 25153704000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 4 mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Częstochowska 99. Telefon do technikum to 627533950. Fax: 627533960. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem http://www.zst.kalisz.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 25153704000000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczących się w placówce wynosiła 490, z czego 15 stanowiły kursantki, a 475 to słuchacze. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich technicznych (182,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 12 23,83 % -
matematyka pisemny podstawowy 105 50,19 % 87,62 %
język polski pisemny rozszerzony 1 45,00 % -
język polski pisemny podstawowy 105 45,05 % 96,19 %
język polski ustny 105 73,00 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 11 61,55 % -
język angielski pisemny podstawowy 100 70,84 % 97,00 %
język angielski ustny 100 62,26 % 99,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 23,83 % 7 (z 9) 7 (z 9) 7 (z 9) 128 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 50,19 % 9 (z 28) 9 (z 28) 9 (z 28) 137 (z 455)
język polski pisemny rozszerzony 45,00 % 13 (z 16) 13 (z 16) 13 (z 16) 148 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 45,05 % 17 (z 30) 17 (z 30) 17 (z 30) 314 (z 527)
język polski ustny 73,00 % 12 (z 30) 12 (z 30) 12 (z 30) 117 (z 520)
język angielski pisemny rozszerzony 61,55 % 7 (z 14) 7 (z 14) 7 (z 14) 110 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 70,84 % 5 (z 26) 5 (z 26) 5 (z 26) 86 (z 409)
język angielski ustny 62,26 % 8 (z 26) 8 (z 26) 8 (z 26) 131 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa