Technikum Nr 2 W Kaliszu


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2 W Kaliszu

Patron im. gen. Mieczysława Smorawińskiego

Adres Technikum Nr 2 W Kaliszu

Legionów 6
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2 W Kaliszu

625029444
Strona
Regon 25153795500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 W Kaliszu mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Legionów 6. Nr tel. do szkoły to 625029444. Faks: 625029455. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zse.kalisz.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25153795500000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 426, z czego 312 stanowiły uczennice, a 114 to kursanci. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych techników (182,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 2 25,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 119 52,61 % 89,08 %
język angielski pisemny rozszerzony 6 48,83 % -
język angielski pisemny podstawowy 106 59,54 % 97,17 %
język angielski ustny 106 63,22 % 100,00 %
język polski pisemny podstawowy 119 55,70 % 100,00 %
język polski pisemny rozszerzony 4 65,25 % -
język polski ustny 119 79,83 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 25,00 % 6 (z 9) 6 (z 9) 6 (z 9) 123 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 52,61 % 6 (z 28) 6 (z 28) 6 (z 28) 114 (z 455)
język angielski pisemny rozszerzony 48,83 % 12 (z 14) 12 (z 14) 12 (z 14) 186 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 59,54 % 12 (z 26) 12 (z 26) 12 (z 26) 184 (z 409)
język angielski ustny 63,22 % 6 (z 26) 6 (z 26) 6 (z 26) 124 (z 405)
język polski pisemny podstawowy 55,70 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 119 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 65,25 % 3 (z 16) 3 (z 16) 3 (z 16) 34 (z 200)
język polski ustny 79,83 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 40 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa