Technikum Budowy Fortepianów


Najważniejsze informacje - Technikum Budowy Fortepianów

Patron Gustaw Arnold Fibiger

Adres Technikum Budowy Fortepianów

Rzemieślnicza 6
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Budowy Fortepianów

627665513
Strona
Regon 25153875900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Budowy Fortepianów znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Rzemieślnicza 6. Nr tel. do szkoły to 627665513. Fax: 627665513. Technikum mieści się na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zsz.kalisz.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 25153875900000.

Kursant szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 68, z czego 28 stanowiły kursantki, a 40 stanowili słuchacze. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (182,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 27 43,26 % 85,19 %
język polski pisemny podstawowy 27 47,52 % 96,30 %
język polski pisemny rozszerzony 3 50,33 % -
język polski ustny 27 77,96 % 100,00 %
język angielski ustny 26 52,88 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 27 65,70 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 2 70,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,26 % 11 (z 28) 11 (z 28) 11 (z 28) 196 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 47,52 % 14 (z 30) 14 (z 30) 14 (z 30) 266 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 50,33 % 11 (z 16) 11 (z 16) 11 (z 16) 121 (z 200)
język polski ustny 77,96 % 9 (z 30) 9 (z 30) 9 (z 30) 65 (z 520)
język angielski ustny 52,88 % 11 (z 26) 11 (z 26) 11 (z 26) 196 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 65,70 % 9 (z 26) 9 (z 26) 9 (z 26) 122 (z 409)
język angielski pisemny rozszerzony 70,00 % 3 (z 14) 3 (z 14) 3 (z 14) 48 (z 219)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa