Technikum Budowlano-elektryczne


Najważniejsze informacje - Technikum Budowlano-Elektryczne

Patron Kazimierz Wielki

Adres Technikum Budowlano-Elektryczne

Rzemieślnicza 6
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Budowlano-Elektryczne

627665513
Strona
Regon 25153854100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Budowlano-elektryczne mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Rzemieślnicza 6. Numer telefonu do technikum to 627665513. Numer fax: 627665513. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsp2.kalisz.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 25153854100000.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 590, z czego 149 stanowiły słuchaczki, a 441 stanowili słuchacze. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (182,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 124 45,20 % 93,55 %
język polski pisemny rozszerzony 1 70,00 % -
język polski ustny 121 81,07 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 45,20 % 16 (z 30) 16 (z 30) 16 (z 30) 313 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 70,00 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 16) 17 (z 200)
język polski ustny 81,07 % 4 (z 30) 4 (z 30) 4 (z 30) 30 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr