Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

Wolności 12
Miejscowość Ostrów Wielkopolski
Kod pocztowy 63-400
Gmina miasto Ostrów Wielkopolski
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 25154902000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 2 mieści się w miejscowości Ostrów Wielkopolski pod adresem Wolności 12. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 25154902000000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 432, z czego 358 to kursantki, a 74 to kursanci. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2770 uczniów w powiecie przypada 11 innych techników (251,82 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 103 43,40 % 85,44 %
język polski ustny 96 69,48 % 98,96 %
język angielski ustny 65 45,69 % 92,06 %
język angielski pisemny podstawowy 67 48,82 % 83,08 %
język angielski pisemny rozszerzony 1 59,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 43,40 % 12 (z 20) 12 (z 20) 14 (z 24) 352 (z 527)
język polski ustny 69,48 % 12 (z 20) 12 (z 20) 14 (z 24) 168 (z 520)
język angielski ustny 45,69 % 11 (z 20) 11 (z 20) 12 (z 21) 255 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 48,82 % 13 (z 20) 13 (z 20) 14 (z 21) 275 (z 409)
język angielski pisemny rozszerzony 59,00 % 8 (z 11) 8 (z 11) 9 (z 12) 135 (z 219)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa