Technikum Hotelarskie


Najważniejsze informacje - Technikum Hotelarskie

Adres Technikum Hotelarskie

Kaleńska 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-367
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Hotelarskie

226193225
Strona
Regon 01156072700138
Organ prowadzący Beata Mydłowska

Technikum Hotelarskie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kaleńska 3. Telefon do szkoły to 226193225. Fax: 228705429. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.szkolymydlowskiej.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 01156072700138. Jednostka rejestrująca dla Technikum Hotelarskie to miasto na prawach powiatu.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Mapa