Technikum Handlowe


Najważniejsze informacje - Technikum Handlowe

Adres Technikum Handlowe

Kaleńska 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-367
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Handlowe

226193225
Regon 01156072700152
Organ prowadzący Beata Mydłowska

Technikum Handlowe znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kaleńska 3. Numer tel. do szkoły to 226193225. Fax: 228705429. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.szkolymydlowskiej.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01156072700152. Jednostka rejestrująca dla Technikum Handlowe to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa