Technikum Nr 27 Im.prof. Józefa Zawadzkiego


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 27 Im.prof. Józefa Zawadzkiego

Patron prof.Józef Zawadzki

Adres Technikum Nr 27 Im.prof. Józefa Zawadzkiego

Saska 78
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-914
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 27 Im.prof. Józefa Zawadzkiego

226173374
Strona
Regon 01736807200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 27 Im.prof. Józefa Zawadzkiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Saska 78. Nr tel. do technikum to 226173374. Nr faksu: 226173374. Szkoła średnia techniczna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www technikum znajdziemy pod adresem TECHNIKUMCHEMICZNE.EDU.PL. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01736807200000.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 389, z czego 303 to kursantki, a 86 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 32 56,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 32 57,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 68,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 30 75,10 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 98,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 56,80 % 76 (z 238) 76 (z 238) 76 (z 238) 163 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 57,30 % 99 (z 238) 99 (z 238) 99 (z 238) 235 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 68,00 % 54 (z 126) 54 (z 126) 54 (z 126) 94 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 75,10 % 111 (z 234) 111 (z 234) 111 (z 234) 186 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 98,00 % 13 (z 99) 13 (z 99) 13 (z 99) 15 (z 395)

Mapa