Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Adama Mickiewicza 39
Miejscowość Maków Mazowiecki
Kod pocztowy 06-200
Gmina miasto Maków Mazowiecki
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 55130210200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Maków Mazowiecki pod adresem Adama Mickiewicza 39. Technikum działa na obszarze gminy Maków Mazowiecki, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 55130210200000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 290, z czego 119 stanowiły kursantki, a 171 to uczniowie. Powiat makowski ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo mazowieckie - 338. Na 516 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich technicznych (172 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 7 36,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 62 37,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 40 40,70 % -
język polski pisemny podstawowy 62 43,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 15 43,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 36,90 % 3 (z 5) 3 (z 5) 5 (z 8) 290 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 37,20 % 3 (z 5) 3 (z 5) 6 (z 9) 544 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 40,70 % 3 (z 5) 3 (z 5) 7 (z 9) 658 (z 767)
język polski pisemny podstawowy 43,70 % 2 (z 5) 2 (z 5) 4 (z 9) 512 (z 778)
język rosyjski pisemny podstawowy 43,70 % 4 (z 5) 4 (z 5) 5 (z 7) 290 (z 395)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr