Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kaliszu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kaliszu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kaliszu

Legionów 6
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kaliszu

625029444
Strona
Regon 25153794900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Kaliszu mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Legionów 6. Numer tel. do szkoły to 625029444. Nr faksu: 625029455. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zse.kalisz.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25153794900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 19, z czego 17 to słuchaczki, a 2 to kursanci. Powiat kalisz ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1089 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (136,13 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa