Szkoła Podstawowa Nr 210


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 210

Patron im. Bohaterów Pawiaka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 210

Karmelicka 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-163
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 210

228310338
Regon 01020960800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 210 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Karmelicka 13. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228310338. Numer fax: 228319707. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp210.szkolnastrona.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01020960800000.

Szkoła Podstawowa Nr 210 naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 412, z czego 208 stanowiły uczennice, a 204 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa