Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 W Płocku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 W Płocku

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 W Płocku

Czwartaków 6
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-403
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 W Płocku

243644027
Regon 00133608000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Czwartaków 6. Nr tel. do szkoły to 243644027. Fax: 243644027. Instytucja edukacyjna działa na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp22.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00133608000000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 W Płocku uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 1022, z czego 489 stanowiły dziewczynki, a 533 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 99 nauczycieli, z czego 91 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 11,38. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6807 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (340,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa