Miejskie Przedszkole Nr 8


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 8

Adres Miejskie Przedszkole Nr 8

Św. Wojciecha 1 b
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-403
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 8

243643140
Regon 61002541000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 8 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Św. Wojciecha 1 b. Telefon do przedszkola to 243643140. Fax: 243643140. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 61002541000000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 110, z czego 55 stanowiły uczennice, a 55 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa