Szkoła Podstawowa W świedziebni


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Świedziebni

Patron ppor. Piotr Wysocki

Adres Szkoła Podstawowa W Świedziebni

nie dotyczy 51
Miejscowość Świedziebnia
Kod pocztowy 87-335
Gmina Świedziebnia
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Świedziebni

564938411
Regon 00027140800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W świedziebni znajduje się w miejscowości Świedziebnia pod adresem nie dotyczy 51. Telefon do szkoły to 564938411. Nr fax: 564938411. Szkoła podstawowa znajduje się na terytorium gminy Świedziebnia, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.swiedziebniasp.dbv.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00027140800000.

Szkoła Podstawowa W świedziebni rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 311, z czego 148 stanowiły dziewczynki, a 163 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,2. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świedziebnia: 2
  • w gminie Świedziebnia: 3
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa