Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii

Patron Julian Tuwim

Adres Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii

Wielącza Kolonia 110
Miejscowość Wielącza-Kolonia
Kod pocztowy 22-460
Gmina Szczebrzeszyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii

846168026
Strona
Regon 06076928300023
Organ prowadzący Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii

Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii mieści się w miejscowości Wielącza-Kolonia pod adresem Wielącza Kolonia 110. Telefon do szkoły podstawowej to 846168026. Nr faksu: 846168026. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Szczebrzeszyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spwielkol.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06076928300023. Jednostka rejestrująca dla Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii to gmina.

Szkoła Podstawowa W Wielączy Kolonii przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 45, z czego 27 to uczennice, a 18 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,5. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wielącza-Kolonia: 1
  • w gminie Szczebrzeszyn: 11
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa