Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach

Patron Stanisław Staszic

Adres Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach

111
Miejscowość Niedzieliska
Kod pocztowy 22-460
Gmina Szczebrzeszyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach

846273622
Strona
Regon 06076783500022
Organ prowadzący Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach

Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach znajduje się w miejscowości Niedzieliska pod adresem 111. Numer telefonu do szkoły to 846273622. Numer faksu: 846273622. Szkoła podstawowa znajduje się na terytorium gminy Szczebrzeszyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem spniedzieliska.weebly.com. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 06076783500022. Organ rejestracyjny dla Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach to gmina.

Szkoła Podstawowa W Niedzieliskach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 83, z czego 40 stanowiły uczennice, a 43 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,5. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Niedzieliska: 1
  • w gminie Szczebrzeszyn: 11
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa