Publiczne Gimnazjum W Michalowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Michalowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Michalowie

Osiedlowa 11
Miejscowość Michalów
Kod pocztowy 22-448
Gmina Sułów
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Michalowie

846821596
Strona
Regon 95121304700012
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Michalowie znajduje się w miejscowości Michalów pod adresem Osiedlowa 11. Numer telefonu do gimnazjum to 846821596. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Sułów, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsmichalow.internetdsl.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 95121304700012.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 37, z czego 19 stanowiły dziewczynki, a 18 to gimnazjaliści. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.94-0.18-1.94
2006-11.74-0.7-11.74
20071.57-1.761.57
20087.530.557.53
20092.38-0.252.38
2010-3.73-0.79-3.73
20116.01-1.276.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.92-1.34-2.92
2006-16.51-1.26-16.51
2007-2.21-1.67-2.21
2008-2.090.23-2.09
20094.27-0.374.27
2010-6.280.1-6.28
2011-1.941.02-1.94

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa