Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie

Patron o. Zbigniew Strzałkowski

Adres Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie

Zawada 87A
Miejscowość Zawada
Kod pocztowy 33-100
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie

146795380
Strona
Regon 85260920100000
Organ prowadzący Krzysztof Nowak

Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie znajduje się w miejscowości Zawada pod adresem Zawada 87A. Numer tel. do szkoły podstawowej to 146795380. Nr fax: 146795380. Instytucja szkolna mieści się na obszarze gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem szpzawada.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85260920100000. Jednostka rejestrująca dla Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie to gmina.

Szkoła Podstawowa Im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego W Zawadzie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 78, z czego 40 to dziewczynki, a 38 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,4. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zawada: 1
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa