Szkoła Podstawowa Im. Dzieci Zamojszczyzny W Złojcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Dzieci Zamojszczyzny W Złojcu

Patron Dzieci Zamojszczyzny

Adres Szkoła Podstawowa Im. Dzieci Zamojszczyzny W Złojcu

226
Miejscowość Złojec
Kod pocztowy 22-413
Gmina Nielisz
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Dzieci Zamojszczyzny W Złojcu

846313434
Strona
Regon 00113573600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Dzieci Zamojszczyzny W Złojcu mieści się w miejscowości Złojec pod adresem 226. Nr tel. do szkoły to 846313434. Numer faksu: 846313434. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Nielisz, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sp-zlojec.cba.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113573600000.

Szkoła Podstawowa Im. Dzieci Zamojszczyzny W Złojcu przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 96, z czego 48 to dziewczynki, a 48 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Złojec: 1
  • w gminie Nielisz: 3
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa