Szkoła Podstawowa Nr 1 W Szczebrzeszynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 W Szczebrzeszynie

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 W Szczebrzeszynie

Ogrodowa 16
Miejscowość Szczebrzeszyn
Kod pocztowy 22-460
Gmina Szczebrzeszyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 W Szczebrzeszynie

846821106
Strona
Regon 00056964500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Szczebrzeszynie znajduje się w miejscowości Szczebrzeszyn pod adresem Ogrodowa 16. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 846821106. Numer faksu: 846821106. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Szczebrzeszyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.republika.pl/sp_szczebrzeszyn. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00056964500000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Szczebrzeszynie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 356, z czego 158 to uczennice, a 198 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 32 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,33. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szczebrzeszyn: 5
  • w gminie Szczebrzeszyn: 11
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa